Privacy

Wij hechten veel waarde aan de privacy van onze gebruikers

Uitgeverij Orthobegeleiding, hierna te noemen ‘Orthobegeleiding’, biedt verschillende producten en diensten aan voor gebruik in het primair en voortgezet onderwijs als ook de thuismarkt waarbij persoonsgegevens worden verwerkt. Op onderliggende pagina's leest u hoe wij omgaan met deze gegevens.

Hier leren kinderen op een leuke manier snel leren lezen en spellen!